OK Liga Iberdrola

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | CP Vila-sana Coop d'Ivars - HC Coruña (10ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | HC Coruña - Lidergrip CH Mataró (9ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | CP Esneca Fraga - HC Coruña (8ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | HC Coruña - CP Las Rozas (7ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | CP Voltregà Movento Stern - HC Coruña (6ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | HC Coruña - Solideo PHC Sant Cugat (5ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | Bembibre Hockey Club - HC Coruña (4ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | HC Coruña - Igualada Femení Grupo Guzmán (3ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | Martinelia Manlleu - HC Coruña (2ª Jornada)

OK Liga Iberdrola

#OKLigaIberdrola | HC Coruña - Cerdanyola CH Feníe Energía (1ª Jornada)